அமைச்சு நடத்திய மாதாந்திர பயிற்சித் திட்டங்களின் கீழ் கூடுதல் செயலாளர் சமன் பெர்னாண்டோவின் வளங்களின் கீழ் 23.06.2016 அன்று அமைச்சு ஆடிட்டோரியத்தில் “கொள்முதல் சட்ட பின்னணி” குறித்த பயிற்சித் திட்டம் நடைபெற்றது.

 இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சின் கீழ் உள்ள சுற்றுலா நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன.

 

 364A9710 364A9701 
 364A9707  364A9700

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading

Sri Lanka Tourism to support SME’s and product development with EU funding

Sri Lanka Tourism has been in discussion with the European Union Office in Colombo regarding the most effective use of a Euro 3.5 million government to government grant offeredto help recover from the crisis......

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்