හක්ගල උද්භිද උද්‍යානය ඉදිරිපිට කුඩා ව්‍යාපාර වල නිරත ප්‍රදේශවාසීන් මුහුන දෙන ගැටළු පිළිබද නිරීක්ෂණ චාරිකාව අතරතුර ගරු අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාගේ අවධානය යොමු වූ අතර ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටළු විසදීමට ගත හැකි පියවර සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට ඉදිරියේදි පියවර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කරන ලදි.

 IMG 1214  IMG 1222  
IMG 1227 IMG 1228  

සංචාරක පුවත්

Mega Travel Influencer ‘Nas Daily’ join-hands to promote Tourism in Sri Lanka

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB), under The Ministry of Tourism and Lands welcomed World's Top Travel Influencer Nusier Yassin also known as ''Nas Daily'’ to promote Sri Lanka as One of Best Travel Destinat

Continue Reading

Sri Lanka celebrates its milestone surpassing 100,000 Russian arrivals through direct flights

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, in collaboration with Airport and Aviation Services organized a special ceremony to celebrate 100,000 tourist arrivals from Russian Federation through direct flights.

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

No events available

Exit
දිස්ත්‍රික්කය