ඉකුත් සති අන්ත දිර්ඝ නිවාඩුවේ දී මෙරට උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා පැමිණි දේශීය විදේශීය සංචාරකයින්‍ ගෙන් කෝටියකට ආසන්න ආදායමක් උපයා ඇතැයි සංචාරක ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

තෛපොංගල්, සති අන්ත සෙනසුරාදා ඉරිදා හා  දුරුතු පොහොය දිනය එක ළග ළග දිනවල යෙදී තිබීම නිසා විශාල පිරිසක් විනෝද චාරිකාවලට එක්වීමක් දක්නට ලැබුණු අතර වැඩිම පිරිසක් උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබුණේ ඉකුත් 16 වැනිදායි. එදින දේශීය සංචාරකයින් 23,342ක් හා විදේශීය සංචාරකයින් 425ක් උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා පැමිණ ඇති අතර එමගින් රුපියල් 2859840ක ආදායමක් උපයා ඇතැයි ඇමතිවරයා කියයි.

තෛපොංගල් නිවාඩුව යෙදුනු 14 වැනි සිකුරාදා උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා දේශීය සංචාරකයින් 11617ක් හා විදේශිය සංචාරකයින් 423ක් පැමිණ ඇති අතර එමගින් රුපියල් 1840500 ක ආදායමක් ලැබී තිබේ. ඉකුත් 15 වැනි සෙනසුරාදා දේශීය සංචාරකයින් 16175ක් හා විදේශිය සංචාරකයින් 493ක් උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා පැමිණ ඇති අතර එමගින් රුපියල් 2381340ක් ලැබී ඇත. දුරුතු පොහොය දිනයේ දේශීය සංචාරකයින් 18747ක් හා විදේශිය සංචාරකයින් 314ක් පැමිණ තිබේ. එදින රුපියල් 2250140ක ආදායමක් ලබා තිබේ. සති අන්ත දිර්ඝ නිවාඩුවේ පමණක් උද්‍යාන නැරඹීමට පැමිණි දේශීය විදේශීය සංචාරකයින් මඟින් රුපියල් 9331820ක ආදායමක් ලබා ගෙන ඇතැයිද ඇමතිවරයා සදහන් කරයි.

සංචාරක කර්මාන්තයේ මෙම නව පිඹිදීම රටේ ආර්ථිකය නැංවීම සඳහා ලැබුණු අවස්ථාවක් බවට පත්කර ගන්නා ලෙස කර්මාන්තයේ නියැලෙන අයගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියා සිටියි.

සංචාරක පුවත්

Veteran Indian Movie star promotes Sri Lanka across the world

Multi Award Winning Veteran Indian Actor Ashish Vidyarthi, known for his roles as a villain and many other roles in Bollywood , Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, has arrived in Sri Lanka on special mission to support Sri Lanka Tourism Indu

Continue Reading

Sri Lanka Tourism returns to Spanish Market after pandemic

Spain is one of the fastest recovery markets for Sri Lanka Tourism after the pandemic and participation in FITUR argues well for the much-needed exposure for Sri Lanka as an attractive tourism destination for Spanish-speaking countries, contributing

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය