කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ආයෝජන මණ්ඩල නියෝජිතයන් සමඟ එම කලාපයේ පවතින ගැටළු පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගිය දා පැවැත්විණි.

එහිදී ගරු අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා උපදෙස් දුන්නේ නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ පවතින අඩුපාඩු වලට කඩිනමින් වියදම් ලබාදෙන ලෙස යි. මෙම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා ද සහභාගී විය.

 FO4A9579 FO4A9589  IMG 1160 
 IMG 1211  IMG 1245  IMG 1280
     

සංචාරක පුවත්

Veteran Indian Movie star promotes Sri Lanka across the world

Multi Award Winning Veteran Indian Actor Ashish Vidyarthi, known for his roles as a villain and many other roles in Bollywood , Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, has arrived in Sri Lanka on special mission to support Sri Lanka Tourism Indu

Continue Reading

Sri Lanka Tourism returns to Spanish Market after pandemic

Spain is one of the fastest recovery markets for Sri Lanka Tourism after the pandemic and participation in FITUR argues well for the much-needed exposure for Sri Lanka as an attractive tourism destination for Spanish-speaking countries, contributing

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය